Nuorisovaihto Isäntäperheille

Lisätietoja (YCEC-C):
Minna Kurki, LC Riihimäki/Mixed, +358 40 5171 836, minna.kurki(a)lions.fi

********************************************************************************
Nuorisovaihto-ohjelman peruminen 2021

Kaikki kesän 2021 nuorisovaihdot perutaan johtuen vallitsevasta koronatilanteesta. Peruutus koskee sekä Suomesta lähteviä ja saapuvia nuoria että Suomessa pidettäviä leirejä.

Monet maat Aasiassa, Euroopassa ja myös Pohjoismaissa ovat jo peruuttaneet kesän 2021 leirinsä. Koronapandemian vuoksi tilanne tulee olemaan vielä ensi kesänä niin epävarma, että nuorten ja isäntäperheiden turvallisuutta ei voida taata tässä tilanteessa.

Suomen Lions-liiton hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.12.2020

Toivottavasti kesällä 2022 voimme järjestää jälleen normaalisti nuorisovaihto-ohjelman.

16.12.2020

**********************************************************************************

Isäntäperheeksi ryhtyminen, Sovimmeko me isäntäperheeksi?

Oletko kiinnostunut muista kulttuureista ja elämäntavoista ja samalla haluat jakaa omat tapasi ja kokemuksesi? Ovatko avoimuus, suvaitsevaisuus ja kulttuurinen ymmärtäminen sinulle tärkeitä? Haluatko edistää rauhaa, kansainvälistä yhteisymmärrystä ja nuorten globaalia kansalaisuutta? Jos vastasit kyllä mihinkään näistä kysymyksistä, saatat olla valmis toimimaan isäntäperheenä Lionien nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelmassa (YCE)!

Isän­tä­per­heel­tä odo­te­taan:
  • nuo­rel­le omaa huo­net­ta tai vas­taa­vaa tilaa tai yh­tei­nen huone toi­sen vaih­to­nuo­ren kans­sa
  • nuor­ta pi­de­tään per­heen­jä­se­ne­nä myös ta­lou­del­li­ses­ti
  • vie­raan­va­rai­suut­ta ja tois­ten kult­tuu­rien kun­nioi­tus­ta
  • per­hees­tä vä­hin­tään yhden hen­ki­lön tulee pys­tyä kom­mu­ni­koi­maan englan­nin kie­lel­lä
  • avoin­ta miel­tä uusiin ta­poi­hin ja ti­lan­tei­siin

Majoitus ja ateriat

Teidän tulee tarjota majoitus ja ateriat nuorelle. Suosittelemme, että vieraileva nuori jakaa huoneen samanikäisen ja saman sukupuolen edustajan kanssa.

Kuka sopii isäntäperheeksi?

Isän­tä­per­heek­si sopii ihan ta­val­li­nen perhe, mutta yhtä hyvin sopii myös yk­sin­huol­ta­ja­per­he tai lap­se­ton pa­ris­kun­ta. Op­ti­maa­li­nen ti­lan­ne olisi, jos per­hees­sä olisi suu­rin piir­tein sa­ma­ni­käi­siä nuo­ria tai vaihtoon haluava tai vaihdossa jo ollut nuori. Tär­kein­tä on avoin mieli ja halu kan­sain­vä­lis­tyä. Hyvän mie­len ja iki­muis­toi­sen ko­ke­muk­sen li­säk­si perhe saa hie­non ti­laisuu­den har­joi­tel­la kie­li­tai­toa. Vaa­ti­mat­to­mal­la­kin kie­li­tai­dol­la pär­jää mainiosti.

Nuoren vaihto-oppilaan isäntäperheenä toimiminen on varmasti antoisa kokemus, koska pääset kertomaan omasta kulttuurista ja päivittäisistä tavoista, opit vaihto-oppilaan tavoista ja kulttuurista, avaat kokonaisen uuden maailman ja ajattelutavan nuorelle ihmiselle sekä saatte uuden ystävän kenties loppuiäksi.

Nuorten osallistujien valitseminen vaihtelee eri YCE-ohjelmien välillä.

Nuoren vaihto-oppilaan valitseminen riippuu iästä, sukupuolesta, mielenkiinnon kohteista ja kansallisuudesta. Oma paikallinen YCE-johtaja pystyy kertomaan lisätietoja vaihtoon tulevista nuorista ja jos vaihto järjestetään ajoissa, teillä on hyvät mahdollisuudet löytää sopiva henkilö.

Isäntäperheaika kesällä 2021
Kansainvälinen nuorisoleiri on kesällä 2021 Tammelassa 19 - 29.7.2021 ja sinne saapuville nuorille majoitusta tarvitaan ajalle:11.7.2021 – 19.7.2021 kaikille sekä 29.7.2021 – 5.8.2021 Euroopan ulkopuolelta saapuvat lisäviikko.
Miten hakea?

Voit hakea isäntäperheeksi saman tien ottamalla yhteyttä paikalliseen lionsklubiin. Tai lähetä isäntäperhehakemus paikalliseen lionsklubiin harkittavaksi.

Isäntäperhelomake päivittyy syksyllä.