LCIF

Lisätietoja: PDG Kaisa Vainio, kaisa.vainio(a)lions.fi, 040 581 9834

Päivitetty 1.7.2018

Kansainvälisen Lions järjestön säätiö LCIF

LCIF (Lions Club International Foundation) tukee maailmanlaajuisesti Lions-klubien ja
järjestön yhteistyökumppaneiden toimintaa ja vaikuttaa heidän palvelutyönsä
välityksellä ihmisten elämään humanitaaristen palveluhankkeiden ja -apurahojen
avulla. Säätiön perustamisesta, vuodesta 1968 lähtien, on säätiö myöntänyt
Lionien humanitaarisiin hankkeisiin yli 12000 apurahaa yhteisarvoltaan yli 900
miljoonaa dollaria (yli 800 euroa) neljälle avainkohteelle; näkö, nuoriso,
katastrofiapu ja muut humanitaariset kohteet.

Me annamme näkökyvyn. LCIF kamppailee silmäsairauksia vastaan ja parantaa näönhoidon tarjontaa kaikkialla maailmassa lisäämällä koulutettujen ammattilaisten määrää ja tekemällä näönhoidosta entistä pysyvämpää ja oikeudenmukaisempaa. Yksi esimerkki tästä ohjelmasta on suomalaisten Leijonien silmäsairaalahanke Sri Lankassa, jota LCIF on ollut tukemassa suomalaisten Leijonien ja Suomen valtion rinnalla.

Me tuemme nuoria. Haluamme tukea nuoria vastuulliseen ja tasa-arvoiseen elämään ja saavuttamaan unelmansa. Tukemme avulla rakennetaan kouluja ja nuorisokeskuksia sekä koulutetaan nuoria oppimaan yhteistyötä, tekemään vastuullisia päätöksiä ja tuntemaan, että heistä välitetään. Yksi esimerkki tästä ohjelmasta on Lions-Quest-nuorisokehitysohjelma, jossa opettajat, kouluttajat ja valmentajat saavat keinoja ja työkaluja nuorten kouluttamiseen tasapainoisiksi ja toiset ihmiset huomioonottaviksi aikuisiksi.


Me annamme hätäapua. Lions-klubien jäsenet ovat usein ensimmäisten joukossa paikalla suurtuhon jälkeen antamassa hätäapua avuntarvitsijoille ja säätiö on heidän tukenaan. Autamme tuhoista kärsineitä yhteisöjä selviämään suurtuhojen jälkeen ja tuomme heille toivoa auttamalla pitkäaikaisessa asuntojen ja elinolosuhteiden jälleenrakennustyössä. Paikalliset Lions-klubit tuhoalueilla antavat välitöntä apua avuntarvitsijoille ja muut klubit sekä yksittäiset Leijonat maailmanlaajuisesti osallistuvat avustamiseen katastrofikeräysten avulla.

Me annamme humanitaarista apua. LCIF on omistautunut erilaisillle humanitaarisille

palveluhankkeille tuhkarokon ja diabeteksen kaltaisten terveysongelmien
parantamisesta vammaisten elinolosuhteiden auttamiseen. Säätiö kehittää ja
laajentaa jatkuvasti avustusohjelmiaan, joilla autetaan maailmalla esiintyviä
humanitaarisia tarpeita.

Osallistu katastrofikeräykseemme
Haluatko tukea katastrofien ja onnettomuuksien uhreja Suomessa ja maailmalla?

Katastrofien yhteydessä suomalaiset klubit sekä Lions-nuorisojärjestö Leojen Leo-klubit toteuttavat lipaskeräyksiä eri puolilla maata. Kerätyt varat toimitetaan luotettavasti
Suomen Lions-liiton katastrofitilin kautta perille Lions-klubien kansainvälisen säätiön (LCIF) välityksellä.


Paikalliset kerääjät toimivat vapaaehtoisina ja avustuskohteen paikalliset, vapaaehtoiset Lions-klubien jäsenet organisoivat varojen suuntaamisen ja käytännön avustustyön tuhoalueilla.


Katastrofialueiden jälleenrakentamista voi tukea myös suoraan lahjoittamalla Suomen Lions-liiton katastrofitilille FI54 8000 1970 8298 84 (BIC DABAFIHH) vapaavalintaisen summan. Jos avustuskohde halutaan nimetä, niin kohde tule merkitä viestikenttään, esimerkiksi "Taifuuni".


Mikäli lahjoittajana on Lions-klubi, niin viestikenttään merkitään myös klubin nimi, kansainvälinen numero ja merkintä ”MJF”.

Keräyslupa:

Suomen Lions-liitto ry

Poliisihallituksen lupa RA-2018-203 myönnetty 22.2.2018

keräysaika 22.2.2018-21.2.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Helsingin Poliisilaitos


Melvin Jones jäsenyys

Melvin Jones -jäsenyys (MJF) on tunnustus vähintään 1000 dollarin lahjoituksista LCIF:n avustusohjelmalle. MJ-jäsenyyslahjoitukset ovat LCIF:n tärkein tulonlähde, jonka kautta säätiö saa 75 prosenttia tuloistaan. Melvin Jones -jäsenyys on kunnianosoitus humanitaarisesta työstä. Se myönnetään henkilölle, joka lahjoittaa 1000 dollaria LCIF:lle, tai henkilölle, jonka puolesta lahjoitus on tehty.

Lahjoituksia voivat tehdä yksityishenkilöt, klubit ja piirit. Lahjoituksen voi tehdä kertasummana tai vähintään 100 dollarin erissä viiden vuoden aikana. Melvin Jones -jäsenet saavat rintaneulan, laatan ja onnittelukirjeen.


Lahjoitukset voi tehdä suoraan säätiön tilille ulkomaanmaksuna. LCIF:n pankki on JP Morgan Chase Bank, N.A., 10 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603. ABA-reititysnumero on 021000021 ja tilin nimi ”Lions Clubs International Foundation”. Tilinumero on 754487312 ja Swift-tunnus CHASUS33.

Maksusta tulee lähettää tosite LCIF:lle mielellään skannattuna sähköpostilla (donations@lionsclubs.org) tai tulostettuna kirjepostilla. Näin saapuva suoritus voidaan kohdistaa ja käsitellä säätiöllä nopeammin.

Kun lahjoituksen halutaan olevan MJF-kelpoinen, niin sen on oltava vähintään 100USD suuruinen ja kohteen on kuuluttava LCIF-avustusohjelmaan, eli avustuskohteeksi tulee merkitä ”Sight”,


”Youth”, ”Disaster”, ”Humanitarian Needs” tai yleisesti ”Area of Greatest need” tai kohdennettuna esimerkiksi ”Measles” eli suomeksi ”Näkökyky”, ”Nuoriso” , ”Katastrofiapu” , ”Humanitaariset tarpeet”, ”Missä apua tarvitaan eniten” sekä ”Tuhkarokko”. Viestikenttään merkitään aina myös klubin nimi, kansainvälinen numero sekä merkintä MJF.


Kun lahjoitus tehdään ei Melvin Jones -jäsenyyden saajaa tarvitse nimetä heti, vaan sen voi tehdä myöhemminkin. Silloin viestikenttään merkitään "Melvin Jones Fellow to be named later".

MJ-jäsenyyden hakeminen

Melvin Jones-jäsenyyttä haetaan lomakkeella lcif42m (pdf), jossa täytetään lomakkeen täyttäjän tiedot sekä neljä muuta kohtaa; lahjoituksen tarkoitus, tiedot lahjoituksesta, tunnustuksen saajan nimi ja lähetyksen vastaanottajan tiedot. Jäsen-, klubi- ja piirinumeroissa käytetään kansainvälisiä numeroita.

Mikäli klubilla tai piirillä on riittävästi ennestään lahjoitettuja, mutta kenellekään kohdistamattomia varoja käytettävänä, niin ei tarvita enää maksuliikennettä. Tällöin lahjoituksen tarkoitus voidaan jättää merkitsemättä ja kohtaan ”tiedot lahjoituksesta” merkitään, että käytetään jo aikaisemmin tehtyjä lahjoituksia 1000USD.

Mikäli hakemisen yhteydessä on ollut maksuliikennettä, niin merkitään myös lahjoituksen
tarkoitus, sekä nyt tehdyn lahjoituksen summa (koko summa, osamaksu, viimeinen erä) sekä maksutapa ja mahdollisesti se, käytetäänkö osaksi myös aiemmin tehtyjä lahjoituksia. Hakemisen yhteydessä tehdystä lahjoituksesta lähetetään LCIF:lle tosite (skannattu, tai tulostettu) lomakkeen toimittamisen yhteydessä.

Nopeiten hakemus käsitellään, kun se lähetetään sähköisesti tositteineen osoitteeseen donations(a)lionsclubs.org. Saatteeksi sähköpostiin voi kirjoittaa, että Dear receiver, Herewith attached you may find the MJF application.


With best regards,
Etunimi Sukunimi, Club treasurer Lions Club Kaupunki/osa (4022

….<klubinumero>) Finland

+358 00 000 0000 <puhelinnumero

kansainvälisessä muodossa>


LCIF-hätäavustus

Piiri voi hakea LCIF:ltä hätäapurahaa paikallisen luonnonkatastrofien uhreille Lions-järjestön
palveluohjelmien kautta. Hätäapurahaa voidaan hakea pyörremyrskyjen, hurrikaanien, maanjäristysten, taifuunien, monsuunien, jäämyrskyjen, metsäpalojen, sateen aiheuttamien
tulvien ja muiden vastaavien luonnonkatastrofien jälkeiseen avustustyöhön. Hätäapurahoja ei voi hakea kuivuuden, tuholaisvaivojen, tautiepidemioiden, ihmisten aiheuttamien tuhojen, poliittisten konfliktien tai yksittäisten väkivallantekojen yhteydessä.


Korkeintaan 10000USD suuruisia hätäapurahoja on saatavilla Lions-piirien avuksi välittömän hätäavunjakamiseksi vakavien luonnonkatastrofien uhreille alueilla, joilla vähintään 100

ihmistä on joutunut luonnonkatastrofin seurauksena jättämään kotinsa tai muuten
kokenut vahinkoa.


Piirikuvernöörin tulee lähettää pyyntö hätäapurahan myöntämiseksi ja tarjota yksityiskohtaista tietoa piirin alueelle aiheutuneista vahingoista. LCIF:n tulee vastaanottaa piirikuvernöörin

pyyntö 30 päivän kuluessa luonnonkatastrofin sattumisesta. Koska apurahapyyntö tulee jättää lyhyen ajan sisällä, suositellaan, että pyynnöt toimitetaan sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse. Pyyntöjen postittaminen LCIF:ään voi viivästyttää hakemuksen vastaanottamista, eikä sitä näin ollen suositella.


Hätäapuraha on rajoitettu ruoan, pullotetun veden, vaatteiden, huopien, lääkkeiden ja

puhdistustarvikkeiden hankkimiseen. Hätäapurahaa ei voi käyttää majoituksen tarjoamiseen, vahingoittuneiden tilojen ja talojen korjaamiseen tai luonnonkatastrofin yhteydessä kadonneiden kotitaloustavaroiden tai henkilökohtaisten esineiden korvaamiseen.

Katastrofin aikana vahingoittuneiden tärkeiden julkisten tilojen pitkäaikaisiin uudelleenrakentamis- ja korjausprojekteihin voidaan hakea LCIF:n tavallisia, maksimissaan 75000USD suuruisia apurahoja.


LCIF tavalliset apurahat


LCIF:n tavalliset apurahat on tarkoitettu auttamaan tai laajentamaan Lionien aloittamia

palveluprojekteja, jotka vastaavat erilaisiin humanitaarisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Etusija annetaan tarvikkeiden hankkimiselle ja infrastruktuuritarpeisiin tällaisissa avustusprojekteissa. Kaikkien apurahahakemusten tulee kuulua vähintään yhteen tai useampaan Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) tavanomaisista rahoituskohteista: humanitaariset
palvelut, sokeiden ja vammaisten avustaminen sekä pitkän aikavälin katastrofiapu.


Tavalliset apurahat ovat suuruudeltaan 10000USD – 100000USD per projekti ja ne myönnetään

vastaavuusperiaatteella. Hakemukset kehitysmaista voivat saada korkeintaan 75% niiden kokonaisbudjetista. Hakemukset kehittyneistä maista voivat saada korkeintaan 50% niiden kokonaisbudjetista.


Tavallisten apurahojen hakuperusteet

1. Apurahoja jaettaessa otetaan huomioon projektit, joiden kustannukset ovat suuremmat kuin mitä klubin ja/tai piirin tavallisella varainkeruulla voidaan saada kokoon. Vähintään kahden
klubin tulee osallistua projektin suunnitteluun ja taloudelliseen tukemiseen.


2. Projektien tulee antaa apua monille ihmisille ja parhaassa tapauksessa kokonaisille yhteisöille, jotta maksimoidaan LCIF:n rahoituksen vaikutus. Lisäksi etusija annetaan projekteille, mitkä antavat apua kaikkein vähäosaisimmille ja jotka selvästi osoittavat taloudellisen avun tarpeellisuuden.


3. Apurahoja ei voida anoa paikkakunnan parannusprojekteille, kuten kirjastojen, monitoimitalojen, urheilukenttien tai puistojen rakentamiseen. Apurahoja ei yleensä myönnetä tilojen uudistamiseen vastaamaan valtion muuttuneita laatuvaatimuksia.


4. LCIF:n rahoitusta hakevilla projekteilla tulee olla vahva lions-identiteetti ja paikallisten
lionien pysyvä osallistuminen. Etusija annetaan projekteille, joissa lionit tarjoavat vapaaehtoispalveluja, heillä on todistettavasti tukea ja selvästi tunnistettava rooli projektissa ja/tai mukana olevan instituution auttamisessa projektin toteuttamiseksi.


5. Lionien osallistumisen ja projektin identiteetin lisäksi hakemuksen jättäneen lionspiirin ja
osallistuvien klubien tulee sitoutua huomattavalla taloudellisella siteellä projektiin. Ainakin puolet paikallisesta vastaavasta summasta tulee olla varmistettuna ja/tai kerättynä hakemuksen jättäneiden lionien toimesta.


6. Paikallinen LCIF:n summaa vastaava rahoitusmäärä tulee olla käteisenä. Muut lahjoitukset, kuten maaomaisuus, työpanokset tai materiaalit, tukevat hakemusta ja ne tulee mainita selvästi hakemuksessa, mutta näitä ei voida laskea mukaan budjettiin osana LCIF:n rahoitusta vastaavana summana.


7. Apurahoja ei anneta jatkuvasti mihinkään projektiin. Projektien ja instituutioiden, jotka ovat saaneet tavallisen apurahan, tulee odottaa yksi vuosi loppuraportin lähettämisen jälkeen ennen kuin ne voivat hakea uutta apurahaa samalle projektille, edellyttäen, että projekti on saavuttanut tavoitteet.


8. Apurahaa voidaan hakea toimintakuluihin osana projektin rahoitussuunnitelmaa, mutta vain silloin, kun rahoitusta käytetään hakemuksen jättäneen organisaation aloittamiskuluihin tai huomattaviin palveluiden laajennuksiin. Hakijan on todistettava, miten näitä toimintakuluja hoidetaan sen jälkeen, kun LCIF:n rahoitus loppuu.


9. Vaikka monia terveydenhoitoprojekteja voidaankin harkita, apurahoja ei voi hakea uusien
sairaalarakennusten rakentamiseen klubitasolla. Etusija annetaan sen sijaan projekteille,
joiden tarkoituksena on parantaa ja laajentaa olemassa olevia terveydenhoitolaitoksia paikkakunnalla. Niin muodoin apurahoja uusien lions-sairaalojen rakentamiseen voidaan harkita vain seuraavissa tapauksissa:

1) Terveydenhoitolaitokset piiritasolla ja lukuisien klubien aktiivinen
osallistuminen ja/tai

2) olemassa olevien, erinomaisia tuloksia osoittaneiden lions-sairaaloiden laajennus. Lisäksi hakemuksia, joissa haetaan rahoitusta terveydenhuoltolaitoksiin harkitaan vain, jos kyseessä on ei-voittoa tuottamaton tai julkinen laitos, jolla on todistettava historia köyhien ja varattomien auttamisessa. Mitä tulee silmäsairaaloihin kehitysmaissa, piirit tai moninkertaispiirit tulisi anoa LCIF:n SightFirst-ohjelman apurahaa, jolla on omat myöntämisperiaatteensa ja tekninen rakenne sellaisten projektien suunnittelun, tarkastuksen ja harkinnan ohjaamiseksi.


10. Tavallista apurahaa ei myönnetä hankkeeseen, mihin sopii paremmin jokin muu LCIF:n apurahaohjelma. Lisätietoja LCIF:n muista apurahoista löytyy osoitteesta www.lcif.org tai
ottamalla yhteys LCIF:ään.


11. Kun apuraha myönnetään pysyvään projektiin, siihen tulee selvästi liittää ilmoitus siitä,
että LCIF on osallistunut projektin kustannuksiin. LCIF antaa yksityiskohtaiset ohjeet identifiointitavasta, josta tulee myös liittää näyte piirin projektista lähetettävään loppuraporttiin.


12. Jokainen apuraha-anomus arvioidaan yksinomaan sen omien ansioiden perusteella ja
ottamalla huomioon missä määrin se vastaa LCIF:n hallituksen asettamia rahoitusvaatimuksia.


C-piirin Melvin Jones jäsenkunta klubeittain

C-piirin Melvin Jones jäsenkunta päivämäärän mukaan