Jäsenohjelma

GMT jäsenohjelma, Tarja Salomäki LC Hämeenlinna/Liinut p. 040 579 7709

KLUBIEN JÄSENRESURSSIT

Klubit ja jäsenemme ovat koko järjestön tärkein voimavara, ja toiminta parhaimmillaan tarjoaa jokaiselle jäsenelle niitä ydinkokemuksia, joita kukin siltä hakee. Vahva, iloinen ja vaikuttava klubitoiminta houkuttelee luokseen uusia jäseniä ja vahvistaa klubin elinvoimaisuutta.

Piirin jäsenjohtaja (D-GMT) toimii mm. klubien apuna yhteistyömahdollisuuksien löytämiseksi, mahdollisissa klubien yhdistymistilanteissa sekä uusien klubien perustamisessa. Hän osallistuu kutsuttuna lohkojen ja klubien kokouksiin/tapaamisiin ja on jäsenhankinta-aktiviteetin suunnitteluapuna tarvittaessa.

Klubin jäsenjohtajalle

Klubin maailmanlaajuisen toimintatiimin jäsenenä toimit sellaisten aloitteiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, jotka keskittyvät paitsi jäsenmäärän kasvattamiseen, myös nykyisten sekä uusien jäsenten tukemiseen varmistaaksesi, että klubissa toimiminen on heille mielekäs, vaikuttava ja palkitseva kokemus. Lataa tästä tietoa avaintehtävistä .

Työkaluja jäsenten hankkimiseen ja säilyttämiseen
Työkaluja klubeille jäsenyystavoitteiden saavuttamisessa on useita, tutustu esimerkiksi näihin:

Kysy pois! Opas auttaa klubeja laatimaan suunnitelman mahdollisten uusien jäsenten löytämiseksi, rekrytoimiseksi ja saamiseksi heidät aktiivisesti mukaan.

Opas jäsenten tyytyväisyyden varmistamiseksi Oppaassa käsitellään työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla voidaan arvioida paikkakunnan tarpeita, valita vaivan arvoisia projekteja, suunnitella menestyksekkäitä projekteja ja tiedottaa tavoista, joilla klubi palvelee yhteisöä.

Uuden jäsenen perehdytys Varmistakaa, että uudet jäsenet tuntevat järjestön merkityksen, jotta he tietävät miten arvokas heidän jäsenyytensä on. Klubeilla on käytettävänä monia verkossa olevia työkaluja!

Uuden jäsenen kummin velvollisuudet Uuden jäsenen kummilla on tärkeä tehtävä sen varmistamisessa, että uusi jäsen on perillä asioista ja valmiina osallistumaan. Tämä muistilista auttaa kummia täyttämään tämän tärkeän roolin velvollisuudet.

Uusien jäsenien jäseneksiottotilaisuudet Tilaisuuden tulee olla lämminhenkinen ja mielekäs, jotta uusi jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi. Oppaassa annetaan vinkkejä ja malleja miten tehdä tästä tilaisuudesta ikimuistoinen.

Työkaluja klubin kehittämiseen:

Suunnitelma vahvemmalle klubilleTarjoaa klubille käytännön prosessin tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien kehittämiseksi. Kannustaa klubivirkailijoita käyttämään mainittua prosessia toimintasuunnitelman kehittämiseksi.

Teidän klubinne, teidän tapanne! Tämä opas auttaa klubeja muokkaamaan kokouksia jäsenten tarpeita vastaaviksi. Harkitkaa esimerkiksi kuukauden palveluhanketta kokouksen sijasta ja tarkastelkaa klubikulttuurianne eri ikäryhmien kannalta. Tämä opas auttaa jäseniä tunnistamaan ne kokousten osa-alueet, jotka he haluavat säilyttää ja ne, jotka he haluavat muuttaa.


Klubin laatualoite
Tämä prosessi auttaa klubia analysoimaan sen toimintaa ja tunnistamaan alueita, joita voidaan parantaa sekä laatia toimintasuunnitelma.