Kansainvälinen nuorisovaihto

Lisätietoa: YCEC-C Tarja Salomäki, LC Hämeenlinna/Liinut +358 40 579 7709 tarja.salomaki(a)lions.fi
Päivitetty: 5.10.2017


Kansainvälinen nuorisovaihto on Lions-järjestön tunnetuimpia toimintamuotoja. Siihen osallistuneet tuhannet nuoret eivät varmasti koskaan unohda saamiaan elämyksiä ja kokemuksia. Viime vuosina Suomesta on lähtenyt 200-250 nuorta ja tänne on saapunut 140-160 nuorta. Suomessa järjestetään 4-5 kansainvälistä nuorisoleiriä kesäisin.

Toiminta on kaksisuuntaista: Suomesta lähtee ja Suomeen
tulee nuoria. Nuorille ja isännöiville perheille tässä on erinomainen
mahdollisuus päästä kansainväliseen kosketukseen ja saada usein elinikäisiä
ystäviä muista maista. Monelle nuorelle se on myös ensimmäinen pitempiaikainen
oleskelu vieraassa ympäristössä yksin ilman vanhempien mukanaoloa. Siten se
tarjoaa merkittävän mahdollisuuden nuoren itsenäistymiseen.

Lionien nuorisovaihdon tehtävä - missio

  • Luoda suomalaisille nuorille mahdollisuus nähdä ja kokea uusia kulttuureja ja elämää vieraassa maassa ja luoda uusia erilaisia ystävyyssuhteita sekäantaa nuorelle tilaisuus kasvaa ja kehittyä itsenäisesti toimeentulevaksi kansalaiseksi.
  • Luoda suomalaisille perheille ja heidän nuorilleen mahdollisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin ja ihmisiin vastaanottamalla tänne saapuvia nuoria.
  • Luoda mahdollisuus lioneille ja joukolle nuoria harjoittaa kansainvälistä toimintaa ja johtajuutta organisoimalla ja johtamalla nuorisovaihtoa ja siihen kuuluvia leirejä.
  • Lisätä ja ylläpitää positiivista lions-imagoa Suomessa ja maailmalla.

Nuorisovaihto on lionsklubien aktiviteetti. Klubit hyväksyvät ja ”lähettävät” nuoren vaihtoon ja järjestävät perheoleskelumahdollisuuden Suomeen saapuville nuorille. Tavallisesti lähettävä klubi tukee nuoren matkaa taloudellisesti erikseen sovittavalla määrällä.

Lisätietoja nuorisovaihdosta:

http://www.lions.fi/toiminta/nuorisovaihto/